Beneficiile tăritorului de cenușă pentru pierderea în greutate.

A lbinaa p a ra t de a tac şi a p ă ­ numărul lor din ce în ce mai mare, rare şi Veninul albinelor.

Welcome to Scribd!

Ea nu a apărut pină verii, cind pe fundul stupului se văd acum în beneficiile tăritorului de cenușă pentru pierderea în greutate noastră, dar a distrus multe albine moarte fără aripi. Cele multe stupini din ţările din apu­ muribunde ies din stup abia tîrîndu-se sul Europei.

  • Corpul complet subțire
  • ABC Apicol Vol.1 PDF

Boala este cauzată de şi mor curînd. In timpul iernii albi­ paraziţi din familia acarienilor nu­ nele stînd în ghem, infecţia se produce miţi Acarapis Woodi, care pătrund in masă şi de aceea pierderile în pri­ prin perişorii moi de la intrarea pri­ măvară BÎnt mari.

Acarienii găsesc mei perechi a stigmatelor toracice a posibilităţi de înmulţire chiar şi vara, albinelor tinere, ajung In trahee şi cînd timpul e rece şi ploios, iar albi­ aici se înmulţesc.

Albinele mature, nele sînt silite să stea aproape unele de de 12— 15 zile, nu mai pot fi atacate, altele ca să păstreze căldura puietului.

ABC Apicol Vol.1 PDF

Cel microni, iar masculul numai 9 6 — mai eficacc este preparatul Folbex care lungjtne şi 60 — 63 microni lăţime. Aplicarea tra ta ­ din care eclozionează după 14 zile mentului se face astfel: din partea la­ prima generaţie. A tit pierderea în greutate 32257 adult terală a cuibului se ridică cinci fa­ cit şi descendenţa, se hrănesc cu he- guri, apoi se face în podişor un ori­ molimfa gazdei.

EM LI I. Ea arde fără fla­ ale stupinei. Acest parazit il con­ cără, cmilind vapori Loxici pentru sumă în întregime şi elimină excre­ acarieni, dar inofensivi penlru albine.

Uploaded by

După o oră stupul se deschide. Ope­ Răspîndirea lui in masa polenului raţia se repetă de opt ori din 7 in poate fi frinată printr-o păstrare adec­ 7 zile.

cum a pierdut în greutate jennifer coffey

Se tratează astfel toţi slupii din vată cit şi prin liofilizarea produsului. Orieit de bune ar fi insă tra­ V. Polenul, păstrarea lui.

Enviado por

Acidul în contact nitar-veterinare raionale trebuie să cu aerul, la o temperatură de 18 rezerve spaţii largi de cules in locuri —20°C, se transformă în vapori care izolate, undo nu se îngăduie accesul pătrund chiar şi prin membrana spo­ nici unei alte stupini; în felul acesta rilor, distrugîndu-i.

De aceea operaţia culesul bun este cel care asigură nu se va face afară, în zile călduroase, numai hrana necesară, dar şi o rege­ înlesnind astfel evaporarea acidului. Cercetătorul El se foloseşte în doză de 2 —3 cnv1 pen­ Bailey susţine chiar că producţiile tru fiecare litru din capacitatea stupu­ bune de miere contribuie la stîrpirea lui ori a dulapului sau a localului bolii.

Acarioza, fiind una dintre cele în care se face dezinfectarea fagurilor.

  • Cum să pierdeți greutatea din greutate

Peste ra­ mele primului stup cu faguri se aşază o bucată de vată sau tifon pusă in două, care se stropeşte cu o cantitate corespunzătoare de acid. Oricîte cor­ puri de stupi cu faguri s-ar mai aşeza deasupra acestuia, peste fiecare corp de stup se pune pinza de tifon sau vată cu acidul respectiv.

Stiva se lasă astfel 10 zile. Dacâ operaţia se face in toamnă, stiva poate fi lăsată astfel pînă la primăvara u r­ mătoare; cu două zile înainte de te r­ menul cind apicultorul are nevoie de faguri, o desface, iar fagurii se ţin două zile la aer.

Vaporii de acid ace­ tic, fiind toxici pentru om, nu se va lucra în cameră închisă, locuită, ci numai in aer liber, sau in cameră cu subţire pe o scindură prevăzută cu uşile şi ferestrele deschise. De aseme­ lin canal săpat in z ig z a g ; scindura nea, acidul atacă pielea miinilor şi adăpătorului se vopseşte cu o culoare deci trebuie folosit cu multă atenţie care atrage atenţia albinelor din de­ sau cu mănuşi de cauciuc.

Bem-vindo(a) ao Scribd!

El atacă şi părtare. Adăpătorul va sta totdeauna obiectele de m elal; deci se va evita in plin soare, pentru ca apa să fie bine folosirea lui în operaţiile de dezin­ încălzită.

bf pierde in greutate

In primAverile reci sc pune in adă­ Acidul acetic alim entar are o folo­ pător apă caldă, deoaroce albinele care sire practică in stupină şi anume: in ar sorbi apă prea rece sint curpinse de hrana de stimulare a albinelor în pri­ frig, amorţesc şi nu se mai pot întoarce măvară, determinind o urcare a pro­ in stup.

Se intro­ ori cîte o jum ătate litru sirop la trei duce zilnic apă in jgheab printr-un zile interval. Siropul să fie cald. Consangvini­ stupină diferite întrebuinţări.

Miro­ tate. In felul acesta stuparul esle cu atit mai necesar coloniei, cu poate să lucreze mai uşor. Cum însă cît într-un stup puternic sînt peri­ s-a constatat că mierea absoarbe oade cînd populaţia depăşeşte 70 — uneori mirosul acidului, operaţia se 80 de albine.

Povestiri PDF

In acest caz, dacă face cu multă prudenţa. In ultimul aerul ar lipsi sau ar fi neîndestulător tim p acidul fenic se înlocuieşte cu beneficiile tăritorului de cenușă pentru pierderea în greutate ivi multe neajunsuri.

leagănele pierd greutatea

In verile benzaldehidă. In cazul.

persoana obeze poate pierde in greutate